Công bố thông tin thành lập chi nhánh của Công ty – Trung tâm thuyền viên PV Trans

  • Công bố thông tin thành lập chi nhánh của Công ty – Trung tâm thuyền viên PV Trans

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông “Công bố thông tin thành lập chi nhánh của Công ty – Trung tâm thuyền viên PV Trans” như link đính kèm sau đây:

    Công bố thông tin thành lập chi nhánh của Công ty – Trung tâm thuyền viên PV Trans

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics