CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014

 • CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014

  Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông "Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014" như link đính kèm sau đây:

  BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ 2014

  NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2014

  Trân trọng kính báo,

  PVTrans Oil