Công bố thông tin BCTC giữa niên độ 2022 đã được soát xét và giải trình chênh lệch

  • Công bố thông tin BCTC giữa niên độ 2022 đã được soát xét và giải trình chênh lệch

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông “Công bố thông tin BCTC giữa niên độ 2022 đã được soát xét và giải trình chênh lệch” như link đính kèm sau đây:

    BCTC giữa niên độ 2022 và giải trình chênh lệch

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics