Chốt Danh sách đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

  • Chốt Danh sách đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông “Chốt Danh sách đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền” như link đính kèm sau đây:

    Chốt Danh sách đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics