Bổ nhiệm ông Trần Duy Tân giữ chức vụ UV HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

  • Bổ nhiệm ông Trần Duy Tân giữ chức vụ UV HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông “Bổ nhiệm ông Trần Duy Tân giữ chức vụ UV HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025” như link đính kèm sau đây:

    THÔNG BÁO BỔ NHIỆM

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil


1 comment