Bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty PVTrans Oil đối với ông Vũ Trọng Độ

  • Bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty PVTrans Oil đối với ông Vũ Trọng Độ

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông “Bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty PVTrans Oil đối với ông Vũ Trọng Độ” như link đính kèm sau đây:

    THÔNG BÁO BỔ NHIỆM

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil