Báo cáo thường niên năm 2023

  • Báo cáo thường niên năm 2023

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông "Báo cáo thường niên năm 2023." như link đính kèm sau đây:

    Báo cáo thường niên năm 2023

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics