Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024

  • Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông "Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024." như link đính kèm sau đây:

    Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics