Ban lãnh đạo và CBNV PVT Logistics tích cực tham gia các Giải chạy bộ nhằm rèn luyện sức khoẻ

  • Ban lãnh đạo và CBNV PVT Logistics tích cực tham gia các Giải chạy bộ nhằm rèn luyện sức khoẻ

    Để duy trì sức khoẻ cho CBNV, Ban lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) đã tích cực vận động người lao động tham gia các giải chạy bộ trực tiếp và trực tuyến như “District 1 Midnight Run 2023”, “Xuân Dầu khí lần thứ II, năm 2023” (các Giải chạy).

    Tham gia các Giải chạy, có đại diện Ban lãnh đạo, Công đoàn, Đoàn TN và rất nhiều CBNV; Thông qua giải chạy, đã tạo sự đoàn kết, gắn bó, thúc đẩy tinh thần yêu thể thao, cùng nhau rèn luyện nâng cao “Trí lực và Thể lực”, tạo động lực để Người lao động PVT Logistics quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD năm 2023; đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa mà PVT Logistics đã và đang xây dựng.

    PVT Logistics