Thông báo Đăng ký và nộp tiền mua Cổ phiếu phát hành thêm

  • Thông báo Đăng ký và nộp tiền mua Cổ phiếu phát hành thêm

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin Thông báo “Đăng ký và nộp tiền mua Cổ phiếu phát hành thêm” như link đính kèm sau đây:

    THÔNG BÁO & BIỂU MẪU

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil


1 comment