PVTrans Oil tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 • PVTrans Oil tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

  Sáng ngày 28/3/2022, tại Khách sạn Sheraton Saigon, Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) đã tổ chức “Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022” thành công tốt đẹp. Tham dự Đại hội có sự tham gia trực tiếp của Cổ đông lớn PVTrans, Công ty TNHH Tân Long và các cổ đông khác đại diện cho 19.759.184 cổ phần, đạt 78,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

  Năm 2021 tiếp tục là một năm với rất nhiều khó khăn, thách thức ngoài dự báo của các chuyên gia hàng hải, các chủ tàu, người thuê tàu hay các tổ chức tài chính quốc tế đối với nền kinh tế toàn cầu nói chung và đối với thị trường vận tải hóa chất, tàu hàng rời nói riêng, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước phải phá sản, thu hẹp sản xuất, sa thải lao động, nợ lương, không thể thay ca,…Song bằng các giải pháp điều hành linh hoạt, phù hợp và hiệu quả đã giúp Công ty giảm thiểu bị tác động tiêu cực; Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ, đúng các chỉ đạo của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua và lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả,  hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch, trong đó lợi nhuận trước thuế đạt 30,44 tỷ đồng tỷ đồng, đạt 290% kế hoạch năm và chỉ tiêu nộp NSNN là 13,39 tỷ đồng, đạt 268% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã trích tăng khấu hao tài sản để đảm bảo sự phát triển bền vững cho Công ty trong thời gian tới. Trong năm, Công ty tiếp tục trẻ hóa đội tàu, hoàn thành tiếp nhận, đưa tàu PVT Venus vào khai thác từ tháng 01/2021; tiếp nhận và đưa tàu hàng rời PVT Diamond đầu tiên vào khai thác từ tháng 4/2021 mang lại hiệu quả rất tốt; thanh lý thành công tàu PVOil Jupiter trong tháng 7/2021; hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 311,1 tỷ đồng trong tháng trong 8/2021; phối hợp với Tổng công ty PVTrans ký kết thuê bareboat tàu chở dầu/hóa chất PVT Flora 20.000 DWT nhận bàn giao và đưa tàu vào khai thác ngày 22/3/2022; Bước đầu thành công chứng minh năng lực quản lý để đưa tàu PVT Neptune và tàu PVT Venus vào khai thác trong Womar Pool với kết quả TCE cao hơn hình thức cho thuê TC,…; Được các Chủ tàu tin tưởng ký hợp đồng Quản lý 06 tàu. Thanh lý tài sản chưa hiệu quả tàu Phuong Dong Star ngày 24/03/2022; Mang lại hiệu quả bước đầu từ dịch vụ Logistics.

  Trên cơ sở dự báo thị trường và nguồn lực của công ty, PVTrans Oil đã xây dựng, xin ý kiến và được ĐHĐCĐ thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 như doanh thu 900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 35 tỷ đồng, nộp NSNN 7,9 tỷ đồng; tăng vốn điều lệ thêm 200 tỷ đồng lên mức 511,1 tỷ đồng; đầu tư tàu chở dầu/hóa chất khoảng 20.000 DWT; chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ sàn Upcom sang sàn HOSE; đổi tên công ty thành Công ty cổ phần vận tải và tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) cho phù hợp với định hướng phát triển ngành nghề trong dài hạn; phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 và chia cổ tức; kiện toàn Ban kiểm soát; thay đổi điều lệ công ty; cùng các nội dung khác được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua 100% tại Đại hội.

  HĐQT, Ban điều hành cùng tập thể người lao động PVTrans Oil cam kết với truyền thống văn hóa đoàn kết, kết hợp với trí tuệ và bản lĩnh vững vàng, PVTrans Oil sẽ vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch SXKD năm 2022 được ĐHĐCĐ  thông qua, đảm bảo tối đa lợi ích cho Cổ đông.

  Một số hình ảnh của đại hội

  Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên PVTrans Oil năm 2022

  Ông Hồ Sĩ Thuận, UV HĐQT, Giám đốc công ty (bên trái) và ông Nguyễn Trọng Quý, Chủ tịch HĐQT (bên phải)

  PVTrans Oil