PVTrans Oil tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 • PVTrans Oil tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

  Ngày 28/4/2021, Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt tổ chức “Đại hội đồng cổ đông năm 2021” thành công tốt đẹp.

  Đại hội đã được nghe ông Hồ Sĩ Thuận, Giám đốc báo cáo về kết quả SXKD. Năm 2020 là một năm đặc biệt khó khăn với thế giới nói chung và PVTrans Oil nói riêng do ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước phải phá sản, thu hẹp sản xuất, sa thải lao động, nợ lương, không thể thay ca,…

  Song bằng các giải pháp điều hành phù hợp PVTrans Oil đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu đề ra; tiếp tục trẻ hóa đội tàu như bán thanh lý thành công tàu PV Oil Venus và đầu tư ngay tàu PVT Venus đưa vào khai thác hiệu quả; thông qua Tập đoàn ITOCHU làm việc với các đối tác ở Nhật Bản để thuê mua tàu PVT Diamond (tàu vừa được nhận ngày 27/4/2021); phát triển dịch vụ logistic;…

  Kế hoạch SXKD năm 2021: doanh thu 950 tỷ đồng, lợi nhuận 10,5 tỷ đồng (sau khi đã tăng chi phí khấu hao). Ban điều hành tiếp tục cam kết hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

  Một số hình ảnh của đại hội:

  PVTrans Oil