Công bố thông tin về việc quyết định mua tài sản có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của Công ty căn cứ trên BCTC kiểm toán năm 2023

 • Công bố thông tin về việc quyết định mua tài sản có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của Công ty căn cứ trên BCTC kiểm toán năm 2023

  Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông "Công bố thông tin về việc quyết định mua tài sản có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của Công ty căn cứ trên BCTC kiểm toán năm 2023" như link đính kèm sau đây:

  Ngày 10/07/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt kết quả lựa chọn tàu chở hàng rời trọng tải khoảng 55.000-65.000 DWT (Mã số Dự án: PDV-HR-04/24) của Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt. Theo đó, Công ty đã quyết định việc mua tài sản với nội dung chính như sau:

  • Mua tàu hàng rời CEBIHAN (IMO No. 9504308, trọng tải 57.318 DWT, năm đóng 2009 tại Hàn Quốc) thuộc Dự án mua tàu chở hàng rời trọng tải khoảng 55.000-65.000 DWT (Mã số Dự án: PDV-HR-04/24).
  • Thời gian nhận tàu dự kiến: Từ ngày 10/08/2024 – 10/09/2024.
  • Giá trị tài sản mua tàu hàng rời CEBIHAN lớn hơn 15% tổng tài sản của Công ty căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

  Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt tại website https://pvtlogistics.vn/

  PVT Logistics cam kết các thông tin công bố là đúng với sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

  Công văn CBTT quyết định mua tài sản có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của Công ty căn cứ trên BCTC kiểm toán năm 2023

  Trân trọng kính báo,
  PVT Logistics