Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán Deloitte năm 2022

  • Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán Deloitte năm 2022

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông “Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán Deloitte năm 2022” như link đính kèm sau đây:

    Hợp đồng kiểm toán Deloitte năm 2022

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics