Công bố thông tin bổ nhiệm Ông Trần Hồng Kiên giữ chức Phó Giám đốc Công ty

  • Công bố thông tin bổ nhiệm Ông Trần Hồng Kiên giữ chức Phó Giám đốc Công ty

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông “Công bố thông tin bổ nhiệm Ông Trần Hồng Kiên giữ chức Phó Giám đốc Công ty như link đính kèm sau đây:

    CBTT QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics