Chi bộ PVTrans Oil sinh hoạt chuyên đề thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”

 • Chi bộ PVTrans Oil sinh hoạt chuyên đề thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”

  Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Tập đoàn) và Đảng ủy Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (Tổng công ty), ngày 13/9/2021 Chi bộ Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) đã tổ chức sinh hoạt trực tuyến chuyên đề “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”, tạo ra một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần đưa Văn hóa Dầu Khí vào thực tế cuộc sống.

  Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Hồ Sĩ Thuận, Bí thư chi bộ đã quán triệt từng nội dung trong chuyên đề, yêu cầu các đồng chí đảng viên phải cụ thể hóa bằng những hành động cụ thể, thiết thực, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra, đánh giá. Buổi sinh hoạt được các đồng chí đảng viên thảo luận sôi nổi và đánh giá thực tế đơn vị đã áp dụng 4 nội dung này vào hoạt động SXKD trong các năm qua rất hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành, thực hiện; nhiều ý kiến hay, cách làm sáng tạo đã được các đồng chí đảng viên đưa ra, xây dựng để tạo ra môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, đoàn kết và đầy nghĩa tình.

  Đồng chí Bí thư chỉ đạo và kết luận, để sống chung an toàn với dịch bệnh Covid-19, những cách thức làm việc truyền thống dần phải thay đổi, cần sáng tạo & phát huy tinh thần học hỏi hơn nữa, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu công việc. Đặc biệt, mỗi đảng viên, NLĐ cần phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia, sẵn sàng vì công việc chung; đề cao ý thức, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương lao động, đạo đức nghề nghiệp, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, từ đó thống nhất cùng hành động, tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả” thích ứng linh hoạt trong từng giai đoạn. Trong đó:

  Về đoàn kết

  • Cán bộ đảng viên và thuyền viên phải luôn đặt mình vào hoàn cảnh của đồng nghiệp, phòng ban, các bộ phận, của đội tàu để thấu hiểu và đồng cảm; luôn coi mình là nguyên nhân, không đổ lỗi; từ đó sẵn sàng chia sẻ (thông tin, dữ liệu), hỗ trợ và phối hợp để hoàn thành tốt nhất công việc, tôn trọng, hợp tác, không có hành động xúc phạm đồng nghiệp.
  • Hiểu rõ mục tiêu chung của công ty, thực hiện tốt văn hóa làm việc nhóm, tổ chức hoạt động tập thể giúp các thành viên tăng tính gắn kết; huấn luyện, đào tạo nội bộ; quan tâm đến đời sống CBNV, thuyền viên;
  • Thường xuyên rà soát hệ thống quản lý, hệ thống SMS/TMSA để phù hợp với thực tiễn, phân công nhiệm vụ khoa học, quy trình phối kết hợp trong công việc để CBNV, thuyền viên hiểu rõ phạm vi trách nhiệm của bản thân, gia tăng tốc độ phối kết hợp; đề xuất giải pháp, giải quyết kịp thời mâu thuẫn, không để phát sinh đơn thư, khiếu kiện.

  Về kỷ cương

  • Tuân thủ pháp luật; thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định, quy trình, nội quy của công ty; cán bộ lãnh đạo, ban chỉ huy đội tàu, đảng viên luôn nêu gương trong mọi hoạt động.
  • Chấp hành theo đúng phân công, đúng quy trình nghiệp vụ; có trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao đảm bảo tần suất, tiến độ và chất lượng công việc.
  • Tham gia đầy đủ, nghiêm túc tất cả các kỳ họp, khóa đào tạo, huấn luyện và các sự kiện theo yêu cầu của tổ chức.

  Về sáng tạo

  • Có đề xuất/giải pháp/sáng kiến/cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tháo gỡ khó khăn đối với nhiệm vụ được phân công; khuyến khích, ghi nhận các sáng kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả và hiệu suất công việc cho cá nhân, phòng ban, bộ phận, đội tàu và cả công ty.
  • Thực hiện tốt công tác cải tiến và nâng cấp hoạt động quản trị ở các phòng ban, bộ phận, đội tàu và cả công ty; thực hiện văn hóa 5S.

  Về hiệu quả

  • Tối ưu hóa hiệu quả sử dụng các nguồn lực (nhân lực, chi phí, thời gian, thiết bị,…) để tăng hiệu suất công việc; tránh thất thoát hoặc gây lãng phí các nguồn lực của công ty.
  • Nắm vững và thực hành tốt các nguyên lý và thói quen giúp liên tục nâng cao hiệu quả cá nhân và hiệu quả nhóm. Luôn xác định rõ thước đo kết quả công việc; luôn hướng tới hiệu quả cao nhất và hỗ trợ để tạo ra những kết quả đột phá.

  Một số hình ảnh liên quan:

  PVTrans Oil