CBTT hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng Đợt 1

  • CBTT hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng Đợt 1

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông “CBTT hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng Đợt 1 như link đính kèm sau đây:

    CBTT hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng Đợt 1

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics