Category: Đội tàu

 • Hội đồng quản trị

  Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, phụ trách HĐQT Công ty : LÊ TRÚC LÂM Quốc tịch : Việt Nam Năm sinh : 1981 Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản Trị Dự Án – Cử Nhân Kinh Tế Thành viên Hội đồng quản trị, Giám...

  Read more
 • Đội tàu

  PVT Logistics đang sở hữu và khai thác đội tàu dầu – hóa chất – hàng rời size từ 13.000 – 60.000 DWT khai thác tuyến quốc tế. Đội tàu của công ty được tất cả các Oil Major lớn như Chevron, Exxon Mobil, Shell, Petronas…chấp nhận. Theo chiến...

  Read more
 • THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

  Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020” như link đính kèm sau đây: THƯ MỜI VÀ GIẤY ỦY QUYỀN Trân trọng kính báo,...

  Read more