Báo cáo tài chính Quý 04 năm 2022

  • Báo cáo tài chính Quý 04 năm 2022

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông “Báo cáo tài chính Quý 04 năm 2022 như link đính kèm sau đây:

    Báo cáo tài chính Quý 04 năm 2022

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics