PVT Logistics chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

 • PVT Logistics chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

  Với phương châm, con người là yếu tố quyết định của doanh nghiệp; do vậy, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) luôn chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cùng với nhiều cán bộ có kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ tốt trực tiếp đứng lớp chia sẻ, đào tạo cho CBNV, thuyền viên; Văn hoá trong công ty là cấp trên đào tạo cấp dưới, người có chuyên môn cao đào tạo cho người mới vào; đồng thời thuê các chuyên gia/đối tác bên ngoài giỏi về từng lĩnh vực chuyên môn để đào tạo. Trong năm 2022 Công ty đã tổ chức được hơn 12 khóa đào tạo, cụ thể như sau:

  – Để nâng cao kỹ năng quản lý, quản trị cho CBNV, Giám đốc công ty đã trực tiếp đứng lớp chia sẻ nhiều kỹ năng, kinh nghiệm bổ ích, thiết thực; Các cán bộ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, tiếng Anh đã đứng lớp chia sẻ về kỹ năng đàm phán, email cho khách hàng và các lưu ý khi gửi email bằng tiếng Anh; kỹ năng Tổ chức và hoạch định công việc hiệu quả;…

  – Về công tác vận hành và khai thác đội tàu an toàn, hiệu quả: nâng cao kiến thức về SMS, SIRE 2.0, tổng kết công tác an toàn và chia sẻ kinh nghiệm cho thuyền viên; bổ sung kiến thức về “Bảo hiểm rủi ro chiến tranh và cướp biển”; Phân tích rủi ro và điều tra tai nạn sự cố (Ship casualty and incident investigations); xử lý hiệu quả các khiểm khuyết để đảm bảo vetting, giám định tàu; huấn luyện trực tuyến thông qua Zoom meeting phần mềm Podium hỗ trợ khai thác tàu; áp dụng Videotel phục vụ công tác quản lý tàu;…

  – Công tác chuyển đổi số được công ty đặc biệt chú trọng, đã áp dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong công tác quản lý như: phần mềm quản lý tàu GPMS, phần mềm kế toán FAST, phần mềm quản lý văn bản Idoc, phần mềm huấn luyện thuyền viên Videotel,…đã cử các Cán bộ lãnh đạo, quản lý tham gia các khoá đào tạo “Thực thi chuyển đổi số doanh nghiệp” do Công ty TNHH Tái cấu trúc tổ chức; tọa đàm Quản trị sự thay đổi hiệu quả – Yếu tố quan trọng trong chuyển đổi số tại doanh nghiệp;…

  Ông Hồ Sĩ Thuận – Giám đốc Công ty trực tiếp đứng lớp chia sẻ kỹ năng quản lý, quản trị

  Các nội dung đào tạo rất thực tế, bài bản, phù hợp với điều kiện thực tiễn và nhu cầu của Công ty. Các câu hỏi và thắc mắc xung quanh chủ đề trong các buổi chia sẻ, đào tạo đã được phân tích sâu, ngắn gọn, cô đọng, dễ hiểu.

  Khóa đào tạo nâng cao kiến thức về SMS, SIRE 2.0 và Hội thảo tổng kết công tác an toàn cho thuyền viên

  Trong năm 2022, bên cạnh các tàu ký hợp đồng với các Oil Major lớn như Petronas, Ampol thì 50% đội tàu khai thác trong Pool wormar, dẫn đến mật độ yêu cầu vetting và screening tàu tăng gấp nhiều lần so với năm 2021. Cụ thể, trong năm 2021 công ty chỉ phải thực hiện 2 lần/ tàu; trong khi đó năm 2022, công ty phải thực hiện trung bình 3 lần SIRE / tàu trong đó có 5 AMPOL, 3 PETRONAS, 2 Chevron còn lại là các SIRE khác và thực hiện thành công 05 lần CDI.

  Bước sang năm 2023, để đội tàu tiếp tục hoạt động an toàn và hiệu quả hơn, PVT Logistics tiếp tục hoàn thiện hệ thống, nâng cao năng lực quản lý, quản trị để phấn đấu đạt điểm TMSA khoảng 2.8, áp dụng chuyển đổi số mạnh mẽ hơn trong các hoạt động. Duy trì đánh giá SIRE, CDI để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Pool, các Oil Major và các thị trường khó tính như Mỹ, Châu Âu,…. Thúc đẩy nhận thức an toàn của thuyền viên thông qua các báo cáo Near Miss, phấn đấu tăng 50% so với năm 2022. Phấn đấu không để xảy ra tại nạn, sự cố gây mất thời gian làm việc (Zero LTA và Zero LTI); Cập nhật và training SIRE 2.0 theo lộ trình OCIMF.

  Một số hình ảnh công tác đào tạo tại PVT Logistics:

  Khoá đào tạo/ bổ túc kiến thức SIRE 2 cho CBNV, thuyền viên công ty

  CBNV chụp hình lưu niệm sau buổi đào tạo về “Tổ chức và hoạch định công việc hiệu quả”

  Khóa “Phân tích rủi ro và điều tra tai nạn sự cố” (Ship casualty and incident investigations)

  Triển khai huấn luyện Hệ thống Quản lý An toàn (SMS) mới của Công ty

  Khóa “Kỹ năng email và các lưu ý khi gửi email tiếng Anh cho đối tác bên ngoài”

  Khóa đào tạo bổ sung kiến thức về “Bảo hiểm rủi ro chiến tranh và cướp biển trong bảo hiểm thân tàu biển”

  Một số hình ảnh liên quan khác:

  PVT Logistics