Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do Sở kế hoạch đầu tư cấp ngày 25/06/2024