INVITATION TO OFFER FOR SALE OF OIL /CHEMICAL TANKER

 • INVITATION TO OFFER FOR SALE OF OIL /CHEMICAL TANKER

  Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) có nhu cầu mua một tàu biển chở xăng dầu, hóa chất với các yêu cầu sau:

  We, Phuong Dong Viet Transportation and Logistics Corp (PVT Logistics) hereby would like to invite you to offer for sale of an Oil / Chemical tanker as per our requirements as follows:

  – Loại tàu: dầu/hóa chất IMO2.

  Type of vessel: Oil/chemical tanker IMO2.

  Trọng tải toàn phần: 19.000 – 25.000 DWT.

  Deadweight: 19.000 – 25.000 DWT

  – Nơi đóng: Hàn Quốc hoặc Nhật Bản.

  Where built: Korea or Japan.

  – Năm đóng: Dưới 15 tuổi.

  Year Built: Less than 15 years old.

  – Đăng kiểm: IACS.

  Class: IACS.

  – Số lượng loại hàng tàu chở: Tối thiểu 8 loại hàng.

  Number of grades can vessel load/discharge: Min 8.

  – Loại thân tàu: Vỏ kép

  Type of hull: Double hull.

  – Dung tích hầm hàng: 21.000 – 26.000 m3.

  Capacity of Cargo tanks: 21.000 – 26.000 CBM

  – Tốc độ xếp hàng: Tối thiểu 1.000 m3/giờ.

  Loading rate: Min 1.000 cbm/hr.

  – Tốc độ dỡ hàng: Tối thiểu 750 m3/giờ.

  Discharging rate: Min 750 cbm/hr.

  Trân trọng kính mời các chủ tàu là cá nhân/tổ chức trong và ngoài nước tham gia gửi chào giá cạnh tranh trước 16 giờ 00 (giờ Hà Nội), ngày 10 tháng 03 năm 2023.

  The Owners of domestic/foreign organizations are kindly invited to participate  in the bidding to submit an offer before 16hrs00 (HaNoi time) on 10th March 2023.              

  Hồ sơ chào giá bao gồm: Ủy quyền của người bán/chủ tàu cho phép giao dịch bán tàu, giá bán, nơi giao tàu đặc tính kỹ thuật tàu (Q88), VPQ, GA, Capacity plans, Midship section;…

  The offer should include: Seller/Owner’s authorization for the official negotiation of the sale of vessel, the price, place of delivery, technical specifications (Q88), VPQ, GA, Capacity plans, Midship section….

  Mọi chi tiết xin liên hệ:

  For more details, please contact:

  Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics).

  Địa chỉ: Phòng 806, lầu 8, Tòa nhà Citilight Tower, số 45 Võ Thị Sáu, P. ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

  Ông (Mr): Vũ Trọng Độ

  Điện thoại: +842862.911.283; Fax: +842862.911.280.

  Email: snp20k2022@pvtlogistics.vn