Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán Deloitte năm 2024

  • Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán Deloitte năm 2024

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông "Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán Deloitte năm 2024​" như link đính kèm sau đây:

    Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán Deloitte năm 2024

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics