Category: Thông báo

 • Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

  Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông 2019 và Tài liệu họp như link đính kèm sau đây: Thư mời họp và Giấy ủy quyền ĐHĐCĐ 2019 TÀI LIỆU Trân trọng kính báo,...

  Read more
 • Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán điều chỉnh lần thứ 1

  Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông “Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán điều chỉnh lần thứ 1″ như link đính kèm sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán điều chỉnh lần thứ 1 Trân trọng kính báo, PVTrans...

  Read more
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019

  Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông “Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt“ như link đính kèm sau...

  Read more